Oferta edukacyjna

Programy wiodące

Działalność edukacyjna opiera się na  Podstawie programowej wychowania przedszkolnego  MENiS. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania. Każda grupa pracuje na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN:

Przedszkole pracuje wg następujących programów WSiP:

„Kocham przedszkole” Autorki: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2016 Wydanie II zmienione (2017)

ISBN 978-83-02-17115-4

„Planeta dzieci.Prawda,dobro,piękno w świecie wartości”.Autorka : Jolanta Wsilewska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019 Wydanie I

ISBN 978-83-02-18275-4

Praca wychowawczo -dydaktyczna organizowana jest w oparciu o dwutygodniowe plany każdej grupy opracowywane przez nauczycielki.
Uwzględniając w nich zajęcia organizowane z dziećmi ( blok zajęć, oferty, zróżnicowany stopień trudności, praca indywidualna), kontakty z rodzicami.

Programy wspomagające

Odimienna metoda nauki czytania

Dziecięca matematyka

Oraz programy własne przedszkola :

Program własny  Edukacji Przyrodniczej „Przyroda wokół nas”

Program logopedyczny

Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss

PROGRAM WYCHOWAWCZY MP27 ZAKTUALIZOWANY

Program rozwijający zdolności i zainteresowania muzyczne oraz ekspresję muzyczną z wykorzystaniem Bum bum rurek

Zajęcia dodatkowe


Religia
– Zajęcia nauki religii odbywają się  w grupach od 4 latków do 6 latków. Religię prowadzi Magdalena Kruś-Rowicka

J.angielski – Nauką j. angielskiego objęte są wszystkie dzieci z naszego przedszkola . Zajęcia prowadzi Barbara Głuchowska

Ułatwienia dostępu