Wpisy

Proszę kliknąć w link na dole strony.
Otworzy się serwer do przesyłania plików.

Należy wejść w swoją grupę i utworzyć folder klikając na symbol „+” i wybrać „Folder”.
Nazwać najlepiej tak, jak ma być zatytułowany wpis.

Potem wejść do tego nowo utworzonego folderu i ponownie kliknąć symbol „+” i wybrać „Wyślij

Otworzy się okno do wybrania plików i należy wybrać plik z treścią (najlepiej w Word lub podobnym) i zdjęcia. Pliki załadują się automatycznie

Ułatwienia dostępu