AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 21 kwietnia z okazji Dnia Ziemi postanowiliśmy po raz kolejny wziąć udział w akcji sprzątania okolicy wokół naszego przedszkola. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej przedszkolaków i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  dzieciom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Ułatwienia dostępu