Informacje dla rodziców

Miejskie Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach08-103 Siedlce, ul. Karpacka 2tel.  25 794 33 77 www.mp27siedlce.pl e-mail:  dyrektor@mp27siedlce.pl             sekretariat@mp27siedlce.pl POLITYKA OCHRONY DZIECI Preambuła Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel placówki jest działanie dla dobra dziecka i w […]

Ułatwienia dostępu